Logo Design by FlamingText.com

Tắt
Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày Miễn Phí

dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày bất bại

Nuôi dàn đề 10 con số khung 5 ngày miễn phí dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày hiện nay đang là cách chơi đang được nhiều người yêu thích nhất trong những năm gần đây. các chuyên gia sẽ cung cấp cho dàn đặc biệt dàn de 10 số bất bại nuôi khung 3 ngày miễn phí. Để các bạn nuôi trong vòng năm ngày với vốn 10 triệu anh chị em lô khung 3 ngày 247 net có thể chia ra cách vào tiền hàng ngày như sau. N1 => 10k, N2 => 15k, N3 => 25k, N4 => 40k => N5 100k, như vậy chúng tôi đã hướng dẫn xong anh chị em những dàn đặc biệt 10 quân số nuôi khung 5 ngày và dưới đây là thống kê chu kì nuôi dàn đặc biệt hàng tháng của chúng tôi.

 

dàn đề 10 số khung 5 ngày 

dàn đề 10 số đẹp

 

Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 10 số bất bại khung 3 ngày là dàn đề gồm 10 số đã chọn và đánh trong vòng 3 ngày.

Mặc dù đây là cách chơi cổ điển, tuy nhiên rất ít người chơi có thể phủ nhận hiệu quả mà nó mang lại. Khung 3 ngày là khoảng thời gian vừa đủ và phù hợp với điều kiện của số đông những người chơi muốn lựa chọn phương pháp dàn đề an toàn và dễ ăn.

Chúng tôi hy vọng dàn đề mà chúng tôi đưa ra trong mỗi chu kỳ 3 ngày miền bắc. Nuôi thì dàn đề nào cũng phải ăn. Bây giờ chúng tôi xin đưa ra thống kê kết quả để anh em được biết nhé.

 

Xem thêm: >>  nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày <<

 

Xem thêm: >> dàn đặc biệt 20 số khung 3 ngày << 

 

Xem thêm: >> dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày <<

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 10 SỐ KHUNG 5 NGÀY

⋆ Dàn đề ngày 09/06/ – 13/06/2023 : *Chờ kết quả →
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  
⋆ Dàn đề ngày 04/06/ – 08/06/2023 : Trượt
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  
⋆ Dàn đề ngày 30/05/ – 03/06/2023 : Ăn đề 21 ngày 3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
⋆ Dàn đề ngày 25/05/ – 29/05/2023 : Trượt
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
⋆ Dàn đề ngày 20/05/ – 24/05/2023 Trượt
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
⋆ Dàn đề ngày 15/05/ – 19/05/2023 : Trượt
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
⋆ Dàn đề ngày 10/05/ – 14/05/2023 : Trượt
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 05/05/ – 09/05/2023 : Ăn đề 81 ngày 4
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 30/04/ – 04/05/2023 : Ăn đề 19 ngày 1 18 ngày 5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
⋆ Dàn đề ngày 25/04/ – 29/04/2023 : Trượt
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 20/04/ – 24/04/2023 : Trượt
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
⋆ Dàn đề ngày 15/04/ – 19/04/2023 : Trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
⋆ Dàn đề ngày 10/04/ – 14/04/2023 : Trượt
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  
⋆ Dàn đề ngày 05/04/ – 09/04/2023 : Trượt
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
⋆ Dàn đề ngày 31/03/ – 04/04/2023 : Trượt
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 26/03/ – 30/03/2023 : Ăn đề 04 ngày 5
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
⋆ Dàn đề ngày 21/03/ – 25/03/2023 : Ăn đề 57 ngày 4
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 16/03/ – 20/03/2023 : Trượt
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
⋆ Dàn đề ngày 11/03/ – 15/03/2023 : Trượt
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 06/03/ – 10/03/2023 : Trượt
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 01/03/ – 05/03/2023 : Trượt
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 24/02/ – 28/02/2023 : Trượt
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 19/02/ – 23/02/2023 : Ăn đề 64 ngày 1 64 ngày 5
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 14/02/ – 18/02/2023 : Ăn đề 71 ngày 5
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
⋆ Dàn đề ngày 09/02/ – 13/02/2023 : Trượt
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
⋆ Dàn đề ngày 04/02/ – 08/02/2023 :  Trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
⋆ Dàn đề ngày 30/01/ – 03/02/2023 : Ăn đề 55 ngày 4
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 25/01/ – 29/01/2023 : Trượt
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 16/01/ – 20/01/2023 : Ăn đề 57 ngày 4
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 11/01/ – 15/01/2023 : Ăn đề 42 ngày 1 40 ngày 4
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
⋆ Dàn đề ngày 06/01/ – 10/01/2023 : Trượt
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 01/01/ – 05/01/2023 : Trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
⋆ Dàn đề ngày 27/12/ – 31/12/2023 : Trượt
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 22/12/ – 26/12/2023 : Trượt
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
⋆ Dàn đề ngày 17/12/ – 21/12/2023 : Ăn đề 62 ngày 5
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
⋆ Dàn đề ngày 12/12/ – 16/12/2023 : Ăn đề 80 ngày 1 88 ngày 4 86 ngày 5
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 07/12/ – 11/12/2023 : Trượt
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 02/12/ – 06/12/2023 Trượt
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
⋆ Dàn đề ngày 27/11/ – 01/12/2023 : Trượt
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 22/11/ – 26/11/2023 Ăn đề 96 ngày 3 96 ngày 5
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
⋆ Dàn đề ngày 17/11/ – 21/11/2022 Trượt
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 12/11/ – 16/11/2022 : Trượt
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 07/11/ – 11/11/2022 : Trượt
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 02/11/ – 06/11/2022 : Trượt
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
⋆ Dàn đề ngày 28/11/ – 01/11/2022 : Trượt
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
⋆ Dàn đề ngày 23/10/ – 27/10/2022 : Trượt
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 18/10/ – 22/10/2022 : Trượt
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
⋆ Dàn đề ngày 13/10/ – 17/10/2022 : Trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
⋆ Dàn đề ngày 08/10/ – 12/10/2022 : Trượt
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 03/10/ – 07/10/2022 : Trượt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
⋆ Dàn đề ngày 28/9/ – 02/10/2022 : Ăn đề 68 ngày 5
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 23/9/ – 27/9/2022 : Ăn đề 36 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
⋆ Dàn đề ngày 18/9/ – 22/9/2022 : Ăn đề 77 ngày 5
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
⋆ Dàn đề ngày 13/9/ – 17/9/2022 : Trượt
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
⋆ Dàn đề ngày 08/9/ – 12/9/2022 : Trượt
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 03/9/ – 07/9/2022 : Trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
⋆ Dàn đề ngày 29/8/ – 02/9/2022 : Trượt
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
⋆ Dàn đề ngày 24/8/ – 28/8/2022 : Trượt
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
⋆ Dàn đề ngày 19/8/ – 23/8/2022 : Ăn đề 03 ngày 1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
⋆ Dàn đề ngày 14/8/ – 18/8/2022 : Ăn đề 82 ngày 5
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 09/8/ – 13/8/2022 : Trượt
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
⋆ Dàn đề ngày 04/8/ – 08/8/2022 : Ăn đề 13 ngày 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
⋆ Dàn đề ngày 30/7/ – 03/8/2022 : Ăn đề 86 ngày 5
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 25/7/ – 29/7/2022 : Ăn đề 02 ngày 1 03 ngày 5
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
⋆ Dàn đề ngày 20/7/ – 24/7/2022 : Trượt
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
⋆ Dàn đề ngày 15/7/ – 19/7/2022 : Ăn đề 93 ngày 5
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
⋆ Dàn đề ngày 10/7/ – 14/7/2022 : Ăn đề 51 ngày 3 55 ngày 4 50 ngày 5

 

Tạo dàn đề 10 số nuôi khung 3 theo hiệu 1 của đầu đề

Cách tạo dàn đề 10 số theo hiệu 1 của đề nghe thì có vẻ phức tạp, tuy nhiên phương pháp này lại rất dễ thực hiện.

Cách tạo dàn như sau:

– Theo dõi kết quả giải đặc biệt thứ 5 hàng tuần và lấy 2 số cuối của giải này. Giả sử có dạng là XY

– Lấy X – 1 = B, sau đó lập dàn với đuôi là B như sau: 0B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B và nuôi khung 3 ngày.

Trường hợp X = 0, ta lấy luôn B=1 để tạo dàn.

 

Tạo dàn đề 10 số nuôi khung 5 theo khung kép

Để tạo được dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày theo khung kép thì người chơi cần nhận biết được dấu hiệu đề về kép.

Dấu hiệu báo đề kép về dễ thấy nhất là giải đặc biệt hoặc giải nhất có kép. Như vậy thường đề sẽ về kép trong 1 tới 3 ngày tiếp theo, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài tới 5 ngày.

 

Trên đây là một số cách tạo dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày được nhiều người chia sẻ, hy vọng  qua bài viết người chơi sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm. Chúc các bạn thành công.

 

ĐÁNH DÀN ĐỀ 10 SỐ CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG ?

Đánh dàn đề 10 số là cách chơi được sử dụng nhiều nhất hiện nay năm 2020. Lý do là dàn đề này ít số nên chi phí sẽ thấp. Nếu đánh dàn đề 10 số trúng thì sẽ có lợi nhuận nhiều hơn dàn dề 20 số, dàn đề 36 số…vv. Ngược lại thì tỷ lệ trúng sẽ kém hơn. Nhưng vì 1 lý do nào đó như giấc mơ, người khác mách số, hay dựa trên kết quả ngày trước đó; Thì bạn sẽ kết và chọn dàn đề 10 số hợp lý theo tính toán của mình.

 

Đánh dàn 10 số nuôi 3 ngày vào tiền như thế nào

Ngoài việc dò tìm một cách kì công để tìm ra dãy số có khả năng trúng cao nhất thì người chơi cần có cách đặt cược phù hợp. Điều này sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận chiến thắng.

Đồng thời, nếu bạn có thua thì số vốn của bạn cũng không mất đi bao nhiêu. Nuôi khung 3 ngày hiện được xem là cách đánh đề 10 số hiệu quả nhất hiện nay. Nhưng không phải người chơi nào cũng có thể phân bổ tiền cược hợp lý. Khi người chơi đánh đề 10 số trong khoảng thời gian 3 ngày thường chọn cách đánh nước rút.

Một trong những tỷ lệ cá cược hiệu quả nhất là: 1: 1.5: 2.5. Nếu bạn chơi với tỷ lệ này, trong ngày đầu tiên, số tiền đặt cược của bạn là 1. Nếu không thắng, người chơi nên nâng mức cược lên 1,5 lần so với ngày đầu tiên. Vào ngày thứ 2, nếu bạn vẫn không thắng, vào ngày thứ 3, bạn nên đặt cược 2,5 lần tiền cược của bạn vào ngày thứ nhất.

Theo những người chơi lô đề dày dạn kinh nghiệm thì đây là tỷ lệ đặt cược sẽ mang lại lợi nhuận cao khi trúng trong khung 3 ngày. Đồng thời, hạn chế tối đa việc thất thoát kinh phí trong trường hợp hỏng hóc.

Ví dụ về cách đặt cược tỷ lệ 1: 1.5: 2.5 Khi bạn chơi 10 số khung 3 ngày và nhận thưởng từ 1 đến 50. Vì vậy, nếu bạn áp dụng tỷ lệ đó cho cược 1: 1.5: 2.5, số tiền bạn sẽ nhận được khi thắng là: Ngày 1: Nhập dàn bài 10 số x 10.000đ = 100.000đ.

Nếu câu hỏi về bạn sẽ nhận được số tiền như sau: 10.000 x 50 = 500.000 VND => Lợi nhuận người chơi: 500.000 – 100.000 = 400.000 VND. Ngày 2: Nhập dàn ý 10 số x 15.000đ = 150.000đ. Nếu câu hỏi về bạn sẽ nhận được số tiền như sau: 15.000 x 50 = 750.000 VND => Lợi nhuận người chơi: 750.000 – (100.000 + 150.000) = 500.000 VND.

 

Lời kết

Hy vọng với những chỉ điểm của LODE799 trên đây thì anh em đã biết cách bắt cầu dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày sao cho hiệu quả và đừng quên kết hợp với bảng vào tiền để thành công như cao thủ.

Có nhiều cách chơi khác như dàn khung 2 – 5 ngày nhưng theo các cao thủ thì đánh 3 ngày sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên đây chỉ là lập luận dựa theo quan điểm cá nhân, anh em cũng có thể áp dụng chơi theo nhận định của bản thân mình.

Nếu anh em quan tâm có thể tham khảo thêm cách chơi dàn 20 hoặc 36 số khung 3 ngày để có thêm lựa chọn thích hợp nhất.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , ,

Cùng chuyên mục

soi cau 88 Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày 247 Miễn Phí
soi cau 88 Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày Ăn Chắc
soi cau 88 Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 2 Ngày Chuẩn Xác
soi cau 88 Nuôi Đầu Đuôi Khung 3 Ngày Chiến Thắng Thành Công
soi cau 88 Nuôi Bạch Thủ Lô Kép Khung 3 Ngày
soi cau 88 Nuôi Dàn Đề 36 Số Chuẩn Khung 3 Ngày
soi cau 88 Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày
soi cau 88 Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Đẹp
soi cau 88 Nuôi Dàn Đề 20 Số Chuẩn Khung 3 Ngày
soi cau 88 Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày rồng bạch kim Bất Bại
© 2021 By Lô đề 799

Trang web

Soi cầu 247 siêu chuẩn. DMCA.com Protection Status
Bản quyền thuộc về Lode799.net
tayLantbowLingammoLLaneLLi-webdesignsheLtoncLubLambseLLiottscLassyphotoboothconcoursbravissimorinchenemmaridLeyaidanburkefrLodgethephotofoundrytherubyLithbandhasanpekmezvisuaLartsmasterseyekontactLimitedmakingcarbonatedwaterspyware-bustereLiminarspywarevirusroyfreywesternsensibLethoughtharaLdseneiendomkarmoydykkerkLubbpauLrobertdeconinck